Assistent-officieren verdienen meer loon

12 juli 2018

De NVvR vindt dat assistent-officieren van justitie een hogere beloning moeten krijgen. Uit een extern door de NVvR aangevraagd professioneel functiewaarderingsonderzoek blijkt dat de assistent-officier in de praktijk meer taken en verantwoordelijkheden zelfstandig uitoefent dan aanvankelijk was bedacht. Waarnemend voorzitter Roel Dona: “We mogen trots zijn op de zeer professionele instelling van onze assistent-officieren, die graag veel aanpakken en dat ook nog eens goed kunnen. Een organisatie die daar volop van profiteert, zoals het Openbaar Ministerie, moet dan ook gewoon loon naar werk geven.” 

Dat er momenteel veel gevraagd wordt van het Openbaar Ministerie (OM) en van iedereen die bij het OM werkt, is een bekend gegeven. De dagelijkse praktijk vraagt nu om een uitvoering van de functie van de assistent-officier met meer zelfstandige taken en verantwoordelijkheden. Alleen zo kan de maatschappelijke opdracht van het OM worden vervuld en de (te) hoge werkvoorraad worden tegen gegaan. Om recht te doen aan deze groep, acht de NVvR het hoognodig om dit passend te belonen. Dona: “We weten allemaal dat assistent-officieren op dit moment keihard nodig zijn en dat zij veel gaten dichtlopen. Het is tijd voor een juiste beloning.” 

De NVvR heeft haar formele standpunt kenbaar gemaakt bij het College. Het OM erkent in zijn reactie dat de functie van assistent-officier in een relatief korte periode een belangrijke functie is geworden. Zij vinden het net als de NVvR belangrijk dat de beloning van de assistent-officieren moet aansluiten bij de zwaarte van de functie. Het College heeft daarom toegezegd op korte termijn een onderzoek te starten om te bezien in hoeverre de feitelijke uitvoering van de functie van assistent-officier afwijkt van het oorspronkelijke functieontwerp. 

De assistent-officieren die lid zijn, zullen de brief en de reactie hierop binnenkort via de email ontvangen. Ook zal de NVvR met hen samen nadenken over het vervolg. 

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven