Alarmerend rapport: invoering digitaal strafdossier veroorzaakt fysieke klachten en verslechtert de productiviteit

21 maart 2019

Vandaag heeft de NVvR kennisgenomen van een alarmerend rapport over het werken met digitale strafdossiers. Daar waar digitale middelen strafrechters en hun collega’s zouden moeten helpen om het werk efficiënt en kundig te kunnen doen, blijkt de realiteit anders. Uit een deskundig en onafhankelijk uitgevoerd onderzoek blijkt dat een overgroot deel van de respondenten (84%) fysieke klachten ervaart door het werken met digitale strafdossiers. Daarnaast geeft 60% van de respondenten aan dat hun productiviteit verslechterd is ten opzichte van het werken met papieren dossiers.

Dit zijn schokkende cijfers, die aantonen dat het steeds
moeilijker wordt voor de rechtspraak om goed het werk te kunnen doen, onder
goede én gezonde omstandigheden. De NVvR ziet in het rapport een bevestiging
van de geluiden die vanuit haar achterban reeds klonken en helaas ook van de
vrees die al vele malen is uitgesproken rondom digitaal werken. De vereniging zal
het rapport nader bestuderen en agenderen voor overleg met de Raad voor de
rechtspraak.

Wanneer het volledige rapport openbaar gemaakt wordt, is voor
de NVvR nog niet bekend.

Scroll naar boven