Agenda Ledenraadvergadering NVvR

11 september 2019

Op maandag 23 september vergadert de ledenraad van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. De ledenraad is het hoogste orgaan van de vereniging.

Ditmaal o.a. op de agenda: 

  • CAO Rechterlijke macht: stand van zaken uitvoering en vooruitblik;
  • Brief Raad voor de rechtspraak inzake visitatiecommissie;
  • Inschaling rio’s;
  • Prijsonderhandelingen / Prinsjesdag 2019;
  • Stand van zaken Aanbevelingen Fokkens;
  • Positie assistent-officieren;
  • Berichtgeving inzake OM in rechtsbestel;
  • Toekomst NVvR / terugkoppeling strategiedag bestuur.
Scroll naar boven