Agenda komende LR

4 december 2019

Het hoogste orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) is de ledenraad. Hierin zijn alle delen van de rechterlijke macht vertegenwoordigd in eigen secties. Dit zijn de sectie Rechters, de sectie Raadsheren en de sectie Openbaar Ministerie. Elke sectie opereert zelfstandig en kiest uit haar midden vertegenwoordigers en een woordvoerder voor de ledenraad. Deze ledenraad komt vier keer per jaar bijeen en telt zo”n 50 leden.

De komende ledenraadvergadering heeft (o.a.) de volgende agendapunten:

  • Actualiteiten (w.o. afscheid voorzitter, flexplekken, doorlooptijden)
  • NVvR Jaarplan 2020
  • Plan van aanpak HeroriĆ«ntatie NVvR
  • CAO (terugblik, mobiliteitstoeslag, vooruitblik)
  • Positie assistent-officieren
Scroll naar boven