Wet Maatschappelijke Ondersteuning

25 februari 2020 | WeCo

Dit wetsvoorstel behelst een experiment met de uitvoering van overheidsbesluiten inzake de WMO. Het gaat daarbij onder andere over de vraag of de rechtsmacht van de bestuursrechter moet worden uitgebreid.  

Scroll naar boven