Witwassen en terrorismefinanciering

2 oktober 2011 | WeCo

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt op onderdelen gewijzigd. De WeCo vindt het wenselijk dat de wijzigingswet ook op per onderdeel verschillende tijdstippen van kracht kan worden. De commissie doelt dan in het bijzonder op de toevoeging van een derde lid aan artikel 3 1. Het in dit artikellid genoemde college van toezicht, bedoeld in artikel 36a van de Advocatenwet, is nog niet opgericht. Het is mogelijk dat de totstandkoming van die wijzigingen trager verloopt dan die van de voorliggende wijzigingswet.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven