Wijziging vreemdelingenbesluit 2000

4 januari 2021 | WeCo

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid stelt voor het Vreemdelingenbesluit op onderdelen te wijzigen met het ook op flexibilisering van de asielprocedure. Enkele voorstellen baren de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR zorgen met het oog op de zorgvuldigheid van de procedure. Uit de toelichting bij de voorgestane wijziging wordt bijvoorbeeld niet onmiddellijk duidelijk waarom de heersende gedachte dat een vreemdeling die asiel vraagt niet meteen met de inhoudelijke kant van de zaak wordt geconfronteerd, nu wordt losgelaten. Door het samenvoegen van het aanmeldgehoor met het eerste gehoor vreest de WeCo voor de kwaliteit daarvan, nu dit gehoor wordt afgenomen, voordat sprake is geweest van de zogenoemde rust- en voorbereidingstermijn (RVT).

Scroll naar boven