Modernisering Strafvordering (contourennota)

27 april 2015 | WeCo

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering heeft tot doel te komen tot een toekomstbestendig, voor professionals en burgers toegankelijk en in de praktijk werkbaar wetboek dat voorziet in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen. De voorgestelde wijzigingen moeten bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de bestaande strafrechtspleging. De WeCo acht het in dit stadium prematuur om al inhoudelijk op de geschetste contouren van de moderniseringsoperatie te reageren. Dit laat overigens onverlet dat de WeCo de ontwikkelingen op het wetgevingsterrein en de discussies nauwgezet volgt.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven