Wet regulering sekswerk

19 december 2019 | WeCo

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR ontraadt het voorstel van wet. Door een vergunningenstelsel voor sekswerkers en seksinrichtingen dreigt volgens de WeCo een tweedeling te ontstaan tussen het “legale” en “illegale” circuit. De WeCo betwijfelt of het doel van de wetgeving (meer zicht op de branche) zal worden bereikt. Ook heeft de WeCo kritiek op de wijze waarop bevoegdheden zijn belegd.

Scroll naar boven