Wapenbezit

25 januari 2015 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit versterken. Het huidige stelsel bevat onvoldoende veiligheidsmechanismen ten aanzien van de vraag of iemand een wapen blijvend kan worden toevertrouwd. De WeCo wijst er in het advies op dat het wetsvoorstel geen garantie biedt dat er geen onterechte wapenvergunningen meer worden verleend. De e-screening lijkt de commissie geen waterdicht controlemechanisme.

Scroll naar boven