Zorg en Dwang

19 maart 2008 | WeCo

De gevolgen van dit wetsvoorstel lijken voor de rechtspleging beperkt te zijn. De rechter krijgt te maken met de voorgestelde wettelijke bepalingen als een klacht is ingediend, de klachtencommissie de klacht niet gegrond heeft bevonden en de klager vervolgens een beslissing van de rechter verzoek. De bepalingen in hoofdstuk 3 van het voorontwerp zijn grotendeels niet nieuw, maar letterlijk overgenomen uit de bestaande artikelen 41 en 41a van de Wet Bopz.

Scroll naar boven