Videoconferentie in het vreemdelingenrecht

11 januari 2006 | WeCo

Het ontwerpbesluit verschaft de mogelijkheid om een vreemdeling op afstand per videoconferentie te horen in een beroepsprocedure tegen een vrijheidsontnemende maatregel. Het is gebaseerd op artikel 97 van de Vreemdelingenwet 2000, dat bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld ten aanzien van de wijze van horen van de vreemdeling. Het ontwerpbesluit stelt vier voorwaarden waaraan een gehoor per videoconferentie moet voldoen: de betrokken personen moeten een natuurgetrouwe weergave krijgen van hetgeen zich in de andere ruimte afspeelt; de betrokken personen moeten met elkaar kunnen overleggen zonder dat dit voor derden hoorbaar is; de betrokken personen moeten stukken kunnen uitwisselen en het systeem moet zijn beveiligd tegen manipulatie.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven