Wet op het notarisambt

18 december 2020 | WeCo

In de Verzamelwet Justitie en Veiligheid (2020) wordt onder andere een wijziging van de wet op het notarisambt voorgesteld. De WeCo veronderstelt dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat de notaris aan wie in beginsel een verschoningsrecht toekomt zich daarop kan beroepen in het in artikel 25, negende lid bedoelde geval (het verstrekken van gegevens met betrekking tot de bijzondere rekening). Artikel 25, negende lid geldt juist als uitzondering op de geheimhoudingsplicht van de notaris, bedoeld in artikel 22 en dan is verschoningsrecht niet aan de orde. De WeCo adviseert daarom om de relatie tussen de geheimhoudingsplicht van de notaris en het verschoningsrecht bedoeld in artikel 96a, derde lid Strafvordering in de memorie van toelichting te verduidelijken.

Scroll naar boven