Bewaren DNA-gegevens (besluit)

7 mei 2012 | WeCo

Het ontwerpbesluit strekt ertoe om DNA-gegevens en vingerafdrukken van vrijgesproken personen onder stringente voorwaarden te bewaren met het oog op een eventuele herziening van de vrijspraak ten nadele van de gewezen verdachte, zoals voorzien in het wetsvoorstel herziening ten nadele. Daarnaast worden met dit ontwerpbesluit de bewaartermijnen van DNA-gegevens en vingerafdrukken in lijn gebracht met de aanpassingen in de regeling van de vervolgingsverjaring, zoals voorgesteld in het wetsvoorstel aanpassing vervolgingsverjaring.

Scroll naar boven