Verstrekken justitiële gegevens aan gemeenten

26 maart 2018 | WeCo

Dit ontwerpbesluit gaat over het vertrekken van justitiële gegevens aan gemeenten over het begin en het einde van vrijheidsbeneming ten behoeve van de re-integratie van ex-gedetineerden.

Scroll naar boven