Van rechtswege verleende vergunning

24 februari 2010 | WeCo

Het wetsvoorstel strekt tot invoering van de regel dat een vergunning geacht wordt te zijn verleend als een bestuursorgaan niet binnen de gestelde termijn op een aanvraag om een vergunning heeft beslist. De WeCo onderschrijft het advies van de Raad voor de rechtspraak dat een en ander nadere uitleg nodig heeft. De commissie vindt dat het stelsel weliswaar in die zin tot verbetering leidt, dat de primaire besluitvorming sneller gaat, maar de inhoud van de vergunningen wordt er niet beter op. Daarbij komt dan nog dat de mogelijkheid om gebreken in de inhoud te herstellen beperkt is en een herstel met extra procedures gepaard gaat.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven