Tolken en vertalers (Implementatie richtlijn)

28 februari 2012 | WeCo

Met dit wetsvoorstel wordt een Europese richtlijn inzake vertolking en vertaling geïmplementeerd. Die richtlijn is onderdeel van een pakket van maatregelen die beogen binnen de Europese Unie een gelijkwaardig minimumniveau van rechtsbescherming van verdachten te realiseren Het wetsvoorstel geeft aanvullende bepalingen om het recht op vertolking in alle fasen van de strafprocedure te garanderen, met inbegrip van het opsporingsonderzoek. De voorstellen die betrekking hebben op het recht op vertaling van bepaalde essentiële processtukken zijn grotendeels nieuw.

Scroll naar boven