Tolken en vertalers

17 januari 2008 | WeCo

Al eerder heeft de WeCo onder meer gewezen op de problematiek rond dialecten en niet-erkende talen. Het is belangrijk aandacht te geven aan de afbakening van de taalgebieden. Voorkomen moet worden dat in een strafzaak waarin bijvoorbeeld een Chinese getuige moet worden gehoord discussie ontstaat over de vraag of de tolk alleen gekwalificeerd is voor het Mandarijn Chinees of ook voor het Kantonese dialect van de getuige. Het voorgenomen besluit lost deze problematiek niet op.

Scroll naar boven