Wederzijdse erkenning toezichtmaatregelen (Europees surveillancebevel)

26 april 2012 | WeCo

De WeCo onderkent het belang van wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging  van toezichtmaatregelen als alternatief voor vrijheidsbeneming door toepassing van voorlopige hechtenis, eerder ook wel het Europees surveillancebevel genoemd. De commissie benadrukt dat het wetsvoorstel betrekking heeft op personen die in de beslissingsstaat als verdachte zijn aangemerkt, zodat de onschuldpresumptie leidend motief is.

Scroll naar boven