Tijdelijk verlof voorlopige hechtenis

18 februari 2010 | WeCo

De WeCo vindt het onwenselijk dat de rechtsbescherming van de voorlopig gehechte vooraf (tijdelijke schorsing vragen aan de strafrechter) wordt vervangen door een rechtsbescherming achteraf (tijdelijk verlof vragen aan de directeur van een penitentiaire inrichting, met een beroepsmogelijkheid bij de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming). De WeCo benadrukt dat de rechtspositie van een voorlopig gehechte onvergelijkbaar is met de rechtspositie van een persoon die onherroepelijk is gestraft. Voor de voorlopig gehechte geldt de onschuldpresumptie. Daarom heeft de voorlopig gehechte eerder recht op rechtsbescherming door de rechter dan een afgestrafte gedetineerde.

Scroll naar boven