Terrorisme (Verheerlijking)

30 mei 2016 | WeCo

Het initiatiefwetsvoorstel wil het verheerlijken van de gewapende strijd en terroristische misdrijven strafbaar stellen, door invoeging in het Wetboek van Strafrecht van voorgesteld artikel 137ga. De kern van het wetsvoorstel komt in essentie overeen met onderdelen van het wetsontwerp uit 2005, zeker waar het de verheerlijking van terrorisme betreft. De WeCo verwijst daarom naar het advies van 29 september 2005.

Scroll naar boven