Terrorisme (Financieren)

28 februari 2012 | WeCo

Het financieren van terrorisme wordt in dit wetsvoorstel apart strafbaar gesteld. Het voorgestelde artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht vereist opzet op het plegen van een terroristisch misdrijf dan wel het voorbereiden of het vergemakkelijken daarvan. De WeCo is van mening dat overtreding van het voorgestelde artikel 421 vaak veel moeilijker bewijsbaar zal zijn dan overtreding van de Sanctiewet. Voor overtreding daarvan is namelijk slechts vereist dat opzettelijke financieringshandelingen worden verricht ten gunste van een persoon of groepering die op de sanctielijst staat.

Scroll naar boven