Terrorisme

7 september 2006 | WeCo

In dit ontwerpbesluit worden nadere voorschriften gegeven ten aanzien van bijzondere opsporingsmethoden in het kader van de opsporing van terroristische misdrijven. n haar advies van 24 december 2004 was de WeCo al kritisch over het oorspronkelijke ontwerpwetsvoorstel. Een van de kritiekpunten betrof het voorstel om opsporingsambtenaren toe te staan in risicoveiligheidsgebieden hun zoekbevoegdheden altijd uit te oefenen en niet alleen als daar een concrete aanleiding voor is.

Scroll naar boven