Technische hulpmiddelen strafvordering

6 februari 2006 | WeCo

In het ontwerpbesluit worden regels gesteld voor de opslag, de verstrekking, de plaatsing, de technische eisen, de inzet en de keuring van de technische hulpmiddelen die ter uitvoering van drie bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden gebruikt. De WeCo onderschrijft het streven naar vereenvoudiging van de administratieve procedures waarmee de uitvoering van de bijzondere opsporingsbevoegdheden gepaard gaat. Wel schiet het ontwerpbesluit volgens de WeCo tekort in de regeling van de inzet van technische hulpmiddelen in grensoverschrijdende opsporingsonderzoeken en samenwerkingsverbanden.

Scroll naar boven