Tbs met voorwaarden

25 oktober 2007 | WeCo

Het conceptwetsvoorstel geeft uitvoering aan twee aanbevelingen uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderzoek tbs, het plan van aanpak Terbeschikkingstelling en Forensische zorg in strafrechtelijk kader en de motie Van de Beeten. De wijzigingen gaan onder andere over de verlenging van de maximale duur van de tbs-voorwaarden van vier naar negen jaar en de verhoging van de maximale gevangenisstraf die kan worden opgelegd in combinatie met de tbs-voorwaarden van drie naar vijf jaar. Verder wordt voorgesteld de adviserende rol van de GGZ te vergroten door voortaan de GGZ, naast de reclassering, verplicht te laten adviseren bij de vordering van een tbs-voorwaarden door het OM over de uitvoerbaarheid van de voorgestelde voorwaarden.

Scroll naar boven