Tbs en onderwijs

9 december 2013 | WeCo

Dit conceptwetsvoorstel introduceert de maatregel ter beschikkingstelling aan het onderwijs om het mogelijk te maken  dat een gestrafte jongere ook buiten de muren van de justitiële jeugdinrichting onderwijs kan volgen. Het succesvol afronden van een opleiding draagt namelijk bij aan de mogelijkheden voor jongeren om aansluiting te vinden bij de samenleving en daarin een volwaardige en opbouwende rol te vervullen. Hiermee kan worden voorkomen dat zij zich opnieuw schuldig maken aan het plegen van strafbare feiten. De Leerplichtwet 1969 biedt mogelijkheden om jeugdigen onderwijs te laten genieten. Het is de WeCo niet duidelijk geworden hoe de Leerplichtwet en het onderhavige wetsvoorstel zich tot elkaar verhouden.

Scroll naar boven