Processtukken in strafzaken

22 december 2009 | WeCo

Het wetsvoorstel strekt ertoe de wettelijke voorzieningen betreffende de verbaliseringsplicht en de processtukken af te stemmen op de ontwikkelingen in het strafprocesrecht, waarin sinds de invoering van het Wetboek van Strafvordering steeds meer gewicht toekomt aan het vooronderzoek. Het voorstel sluit aan op het programma Versterking Opsporing en Vervolging dat in den brede de kwaliteit van het opsporingsonderzoek wil verhogen. Het wetsvoorstel hangt in belangrijke mate samen met de wetswijzigingen ter versterking van de positie van de rechter-commissaris. Dit wetsvoorstel wil de bemoeienis van de rechter-commissaris met de samenstelling van het procesdossier vergroten. Beide wetsvoorstellen maken deel uit van de reeks van voorstellen die tot uiteindelijk doel hebben te komen tot een volledige herstructurering van het vooronderzoek.

Scroll naar boven