Belediging

19 september 2019 | WeCo

De wetgever beoogt in het Wetboek van Strafrecht een strafverzwaring op te nemen voor beledigende uitingen die fysiek gevaar voor anderen opleveren. De WeCo oordeelt dat het hier om symboolwetgeving gaat en verwacht moeilijkheden bij toepassing ervan in de praktijk.

Scroll naar boven