Wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties

24 april 2006 | WeCo

Het gaat hier over het conceptwetsvoorstel tot wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. De WeCo vindt dat de grenzen van het toepassingsbereik van het wetsontwerp op enkele punten een verduidelijking behoeven. Daarnaast vraagt de WeCo aandacht voor de keuze om in het ontwerpwetsvoorstel imperatieve weigeringsgronden op te nemen en op gevolgen van het voorstel voor de werklast van het OM en de rechter.

Scroll naar boven