Strafonderbreking

12 juni 2023 | WeCo

het Besluit tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in verband met het daarin onderbrengen van regels over strafonderbreking. (hierna: Wijzigingsbesluit tenuitvoerlegging).

In dit besluit staan voorwaarden waaraan een gedetineerde moet voldoen om in aanmerking te komen voor strafonderbreking. De Wetenschappelijke Commissie schrijft in haar advies dat het goed zou zijn te preciseren hoe ingrijpend deze maatregelen mogen zijn. Uit de rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) kan worden opgemaakt dat, analoog aan het strafrecht, de te stellen voorwaarden moeten strekken ter bevordering van goed levensgedrag of tot maatschappelijk betamelijk gedrag van de gedetineerde tijdens het verlof. De concrete invulling van de gedragsvoorwaarden wordt begrensd door de eisen van proportionaliteit, legaliteit, rechtszekerheid, voorzienbaarheid en kenbaarheid.

Scroll naar boven