Seksueel misbruik kinderen

19 oktober 2020 | WeCo

Ook voorbereidingshandelingen met het oog op het seksueel misbruik van kinderen worden strafbaar gesteld. De Wetenschappelijke Commissie deelt de mening van de minister dat het strafrecht een onmisbaar en belangrijk sluitstuk is in de aanpak van seksueel misbruik van kinderen. Wel adviseert de commissie het wetsvoorstel hier en daar aan te passen en een nadere toelichting te geven, bijvoorbeeld ten aanzien van het begrip “inzien”.

Scroll naar boven