Staatloosheid

1 december 2016 | WeCo

Het wetsvoorstel wil een procedure in het leven roepen om staatloosheid vast te laten stellen door een rechter. Bij de vaststellingsprocedure gaat het vooral om personen die wel rechtmatig verblijf hebben, maar slecht of niet gedocumenteerd zijn en daarom momenteel niet als staatloos in de basisregistratie personen kunnen worden geregistreerd. Het wetsvoorstel sluit personen die geen rechtmatig verblijf hebben niet uit. Ook zij kunnen een verzoek tot vaststelling van staatloosheid doen, zij het dat een verzoekschriftprocedure tot, noch een vaststelling van staatloosheid door de rechter, aanspraak geven op rechtmatig verblijf.

Scroll naar boven