Spionage

16 mei 2022 | WeCo

De strafbaarstelling van spionage wordt uitgebreid. De voorgestelde uitbreidingen resulteren in een modernere draagwijdte van het misdrijf spionage, maar vragen om duidelijke plaats in het Wetboek van Strafrecht en goed gedefinieerde begrenzingen.

Scroll naar boven