Spreekrecht slachtoffers en nabestaanden (III)

27 september 2018 | WeCo

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) heeft kritisch geadviseerd over het conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten. Dit conceptwetsvoorstel ziet in de eerste plaats op het invoeren van een verschijningsplicht voor de verdachte en in de tweede plaats op een duidelijker inbedding van het spreekrecht in het strafproces. Wat betreft de verschijningsplicht voor de verdachte bij de zitting en de uitspraak is de WeCo onder andere van mening dat de hiervoor in de memorie van toelichting opgenomen argumenten opportunistisch van aard zijn en bovendien niet overtuigend. Het is een fundamenteel uitgangspunt in het Nederlandse strafrecht dat een verdachte, totdat hij onherroepelijk is veroordeeld, voor onschuldig wordt gehouden. Het gedwongen moeten luisteren naar een slachtofferverklaring en als veroorzaker van het leed te worden aangesproken, vormt een ernstige inbreuk op het beginsel van de onschuldpresumptie. Over het voorstel van de Minister voor Rechtsbescherming om een vast moment voor de uitoefening van het spreekrecht te bepalen, is de WeCo positief.

Scroll naar boven