Seksuele uitbuiting kinderen

30 juni 2008 | WeCo

Op 25 oktober 2007 kwam het Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik tot stand. Dit wetsvoorstel is een uitwerking daarvan naar Nederlands recht.

Scroll naar boven