Seksuele misdrijven

8 juni 2021 | WeCo

De Wet seksuele misdrijven beoogt de strafbaarstelling van verschillende vormen van seksueel overschrijdend gedrag te moderniseren. De WeCo meent dat de adviezen die op de eerdere versie van het wetsvoorstel zijn uitgebracht, inclusief dat van de WeCo zelf (7 september 2020), goed ter harte zijn genomen. Wel vraagt de WeCo zich af wat in de praktijk de waarde zal blijken te zijn van de invoering van de schuldvarianten bij de in artt. 242 e.v. van het Wetboek van strafrecht genoemde misdrijven (aanranding en verkrachting). Ook vraagt de WeCo zich af of een term als “indringend” bij seksuele intimidatie in de praktijk voldoende eenduidig kan worden uitgelegd.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven