Schadefonds geweldsmisdrijven (I)

10 juli 2008 | WeCo

De Wet schadefonds geweldsmisdrijven wordt vereenvoudigd en gemoderniseerd. De categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het schadefonds geweldsmisdrijven worden uitgebreid en de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een uitkering worden verruimd, onder meer door de reikwijdte van het begrip nabestaanden te verruimen.

Scroll naar boven