Risicojongeren Antillen en Aruba

10 april 2006 | WeCo

De WeCo onthoudt zich van een oordeel over de politieke wenselijkheid of onwenselijkheid van de voorgestelde regeling. Zoals het er nu ligt, roept het wetsvoorstel een groot aantal vragen op met betrekking tot de verhouding tot internationale en communautaire regels en tot de Algemene wet bestuursrecht. De WeCo twijfelt aan de handhavingsmogelijkheden. Op een aantal bepalingen levert de WeCo meer in detail commentaar van juridische aard.

Scroll naar boven