Overtredingen en rechtsbijstand

21 december 2016 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil bepaalde overtredingen aanwijzen waarbij er geen het recht op rechtsbijstand is. Het gaat om gevallen waarin de staande gehouden verdachte ter plaatse wordt verhoord en de overtreding met een strafbeschikking wordt afgedaan. De WeCo meent dat zich problemen kunnen voordoen ingeval een verdachte een inhoudelijke reactie wil geven of vragen heeft, in verband waarmee hij aangeeft een advocaat te willen raadplegen en van het recht daarop geen afstand heeft gedaan. In dat soort zaken is er een reële mogelijkheid dat de verdachte in verzet komt tegen de strafbeschikking. Ook in andere gevallen kan verzet worden ingesteld.

Scroll naar boven