Gebruik burgerservicenummers door Slachtofferhulp Nederland

2 september 2018 | WeCo

Slachtofferhulp Nederland wil bij bepaalde, specifiek omschreven werkzaamheden, gebruikmaken van het burgerservicenummer van slachtoffers. Enerzijds gaat het hierbij om de verwerking van persoonsgegevens van slachtoffers, anderzijds om (voorgenomen) werkzaamheden in het kader van nieuwe elektronische online dienstverlening en informatieverschaffing door Slachtofferhulp Nederland.

Scroll naar boven