Re-integratieverplichtingen in het tweede ziektejaar bij werknemers van kleine en middelgrote werkgevers

2 februari 2024 | WeCo

De Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil kleine en middelgrote werkgevers de mogelijkheid geven om vanaf de start van het tweede ziektejaar (niet eerder en niet later) zich volledig te richten op re-integratie bij een andere werkgever, als aan de voorwaarden wordt voldaan voor het afsluiten van het eerste spoor dat gericht is op re-integratie bij de huidige werkgever. De WeCo sluit zich aan bij het advies dat de Raad voor de rechtspraak hierover uitbracht.

Scroll naar boven