Prostitutie

1 augustus 2013 | WeCo

Het betreft hier een voorstel ten aanzien van de invoering van de uniforme vergunningenplicht (motie-Strik). De motie is ingegeven door bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten, waardoor een deel van de bepalingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel is komen te vervallen.

Scroll naar boven