Buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade

21 augustus 2006 | WeCo

Het ontwerpwetsvoorstel vloeit voort uit de breed gevoelde wens om tot vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade te komen. De voorgestelde regeling voorziet in de mogelijkheid om bij verzoekschrift een deelgeschil met betrekking tot de afwikkeling van personenschade ter beoordeling voor te leggen aan de rechter die in de bodemzaak bevoegd zal zijn. De WeCo beaamt dat de afdoening van zaken met betrekking tot vooral letselschade veelal moeizaam verloopt. Het buitengerechtelijke traject neemt vaak jaren in beslag, en daarbij moet dan in een deel van de gevallen de duur van een gerechtelijk traject nog worden opgeteld. Dat betekent dat de gekwetste en diens naasten, of in geval van overlijden de nabestaanden, lange tijd in onzekerheid verkeren over de afhandeling van de schade. Het is begrijpelijk dat de wetgever naar mogelijkheden zoekt om tot vereenvoudiging en versnelling van de afhandeling van dit soort zaken te komen.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven