Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

17 september 2009 | WeCo

Op 27 maart 2008 heeft de Commissie normstellende rol Hoge Raad het rapport Versterking van de cassatierechtspraak aan de Tweede Kamer aangeboden. De Commissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen, waaronder uitbreiding van de toepassing van cassatie in het belang der wet en het openen van de mogelijkheid voor de feitenrechter om aan de Hoge Raad een rechtsvraag voor te leggen in de vorm van een prejudiciële vraag. Dat kan de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bevorderen.

Scroll naar boven