Politieke partijen (aanvulling)

11 juli 2023 | WeCo

Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties formuleerde de WeCo een aanvulling op het eerder uitgebrachte advies inzake de Wet op de politieke partijen (Wpp). De WeCo handhaaft haar bedenkingen tegen het opleggen van bestraffende sancties (boetes) aan politieke partijen door een bestuursorgaan. Het bestuursorgaan dat wordt belast met de uitvoering van de Wpp zou beter kunnen worden uitgerust met alleen herstelsancties. Als de bevoegdheid boetes op te leggen blijft gehandhaafd, herhaalt de WeCo dat ook de waarschuwing in de Wpp zou moeten worden opgenomen als handhavingsinstrument.
De WeCo handhaaft ook haar bedenkingen tegen de voorgestelde Autoriteit als uitvoerend bestuursorgaan.
Positief is volgens de WeCo dat de memorie van toelichting is aangevuld met een toetsing van het wetsvoorstel aan grondrechten. De WeCo mist echter het antwoord op de vragen die zij eerder heeft opgeworpen over de constitutionele inbedding en democratische legitimatie van een partijverbod en over de gevolgen van een partijverbod.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven