Modernisering strafvordering (pilots)

8 maart 2022 | WeCo

Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd. In het kader daarvan zullen een aantal pilots worden gestart om te onderzoeken hoe bepaalde maatregelen in de praktijk kunnen uitpakken. De Wetenschappelijke Commissie vindt het goed dat er “geoefend” wordt, maar waarschuwt voor extra werkdruk voor een toch al overbelaste rechtspraak.

Scroll naar boven