Participatiewet

26 april 2021 | WeCo

Leden van de Tweede Kamer namen het initiatief tot wijziging van de Participatiewet. Doel van de wijziging is om de beslissingsruimte van gemeenten bij het terugvorderen van (onterecht) genoten bijstand te verruimen. Hoewel de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR op zich niet onsympathiek staat tegenover de mogelijkheden om maatwerk te leveren, moet naar de mening van de WeCo moet worden gewaakt voor incident-gestuurde gelegenheidswetgeving. De historie van de Participatiewet, de onderlinge samenhang tussen de in de Participatiewet en Algemene wet bestuursrecht geregelde diverse bevoegdheden tot herziening, terugvordering en beboeting, de vergelijkbare systematiek in andere wetgeving (zoals bijvoorbeeld sociale zekerheidswetgeving), en het risico op rechtsongelijkheid (onder andere in verschillende gemeenten) zijn belangrijke aandachtspunten die nopen tot nadere onderbouwing en doordenking van het wetsvoorstel.

Scroll naar boven