Overschrijding redelijke termijn

26 mei 2010 | WeCo

Art. 6 EVRM vereist dat, in geschillen waarop die bepaling van toepassing is, binnen een redelijke termijn een rechterlijke beslissing kan worden verkregen. Als aan die eis niet wordt voldaan, moet in het nationale recht een mogelijkheid bestaan om schadevergoeding te krijgen. Het wetsvoorstel beoogt een wettelijke basis te scheppen voor het toekennen van vergoeding voor immateriƫle schade als gevolg van een overschrijding van de redelijke termijn. Het wetsvoorstel gaat uit van een eenvoudige en laagdrempelige procedure bij de bestuursrechter die ook de hoofdzaak heeft behandeld. De voorgestelde regeling richt zich op forfaitaire vergoedingen voor immateriƫle schade. Als vergoeding van vermogensschade wordt verlangd zal, evenals in het huidige recht, een afzonderlijke procedure moeten worden gevoerd.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven