Feitelijk leidinggeven aan verboden gedragingen van overheidsorganen

29 november 2005 | WeCo

Het opdracht geven tot en het feitelijk leiding geven aan verboden gedragingen van overheidsorganen moet strafbaar worden. De Minister van Justitie heeft daartoe een ontwerpwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht gedaan. De WeCo vindt de voorgestelde uitbreiding van artikel 42 Wetboek van Strafrecht overbodig en te vergaand. Daarnaast vraagt de WeCo aandacht voor het onderscheid in strafrechtelijke immuniteiten van de diverse publiekrechtelijke rechtspersonen, voor de betekenis van de aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Justitie jegens het Openbaar Ministerie, voor de positie van bestuurders en voor de vergroting van de werklast van het Openbaar Ministerie en de gerechtshoven door aangiften.

Scroll naar boven