Opsporing in een digitale omgeving

17 december 2018 | WeCo

Advies over een nieuw onderdeel van het concept-Boek 2 (het opsporingsonderzoek) van het nieuwe
Wetboek van Strafvordering.

Scroll naar boven